Stort grattis till Mats Persson som vann totala cupen både individuellt och i lag. Eric Andersson vann dagens etapp.

Bilder och kommentarer från tävlingen kan Du se på vår facebooksida GENOM ATT KLICKA HÄR

Nytt system för poängräkning 100 poängsystemet.Den fiskare som får högst fiskepoäng per båt får 100 poäng. Fiskepoängen räknas som tidigare 2 p per fisk och 2 p för varje kg. Därefter divideras övriga tävlandes fiskepoäng på båten mot båtens vinnares fiskepoäng. När vi räknat fram bägge båtarna, är det poängsystemet som går in istället för fiskepoäng.

Avgörande vid lika poäng först antalet fiskar därefter vikt.

Omgång 2

pl. Namn Antal x2p Vikt x2p Fisk poäng Summa omg 2
1 Islandia Eric Andersson 17 25,96 85,92 100
2 Siam Bo Persson 9 13,25 44,5 100
3 Islandia Berndt Hansen 18 24,43 84,86 98,77
4 Siam Tomas Nordström 8 13,58 43,16 96,99
5 Siam Mats Persson 9 11,84 41,68 93,66
6 Siam Tonny Svensson 9 11,74 41,48 93,21
7 Islandia Krister Svensson Hässleholm 14 24,82 77,64 90,36
8 Islandia Peter Salomonsson 15 21,18 72,36 84,22
9 Islandia Magnus Pålsson 11 24,58 71,16 82,82
10 Siam Laszlo Kemerle 6 12,28 36,56 82,16
11 Islandia Kenneth Bjällkvist 13 21,62 69,24 80,59
12 Siam John Eriksson 7 10,7 35,4 79,55
13 Islandia Patrik Rickard 13 20 66 76,82
14 Islandia Lars Friberg 13 19,98 65,96 76,77
15 Siam Lars-Ove Berglund 5 11,6 33,2 74,61
16 Siam Leif Håkansson 6 10,32 32,64 73,35
17 Siam Lars Adamsson 6 10,2 32,4 72,81
18 Siam PA Skoglund 7 9,1 32,2 72,36
19 Islandia Goran Mazalovic 13 17,3 60,6 70,53
20 Siam Reidar Markaryd 7 8,65 31,3 70,34
21 Siam Björn Plymoth 5 10,6 31,2 70,11
22 Siam Björn Berg 6 9,52 31,04 69,75
23 Islandia Christer Svensson Perstorp 12 17,2 58,4 67,97
24 Siam Micke Olsson 5 10,1 30,2 67,87
25 Siam Kaj Ivarsson 6 8,8 29,6 66,52
26 Siam Anders Johansson 6 8,64 29,28 65,8
27 Islandia Rudi Maas 12 16,22 56,44 65,69
28 Islandia Sven-Erik Rickard 11 16,58 55,16 64,2
29 Islandia Andreas Maas 8 17,8 51,6 60,06
30 Islandia Harmut Moellmer 9 14,96 47,92 55,77
31 Islandia Kjell Sösdala 8 14,8 45,6 53,07
32 Siam Mikael Kadanik 3 7,3 20,6 46,29
33 Siam Magnus Nord 3 5,44 16,88 37,93
34 Siam Jimmy Gustavsson 3 3,94 13,88 31,19
35 Siam Nils Johansson 3 3,66 13,32 29,93
36 Siam Pelle Måretensson 0 0 0 0
37 Siam Evert Håkansson 0 0 0 0
38 Islandia Eskil Örhn 0 0 0 0
39 Siam Ronny Persson 0 0 0 0
40 Islandia Joakim Johansson 0 0 0 0
41 Siam Kenneth Kronhage 0 0 0 0
42 Islandia Peder Gunnarsson 0 0 0 0
43 Siam Christer Lundell 0 0 0 0
44 —- Bengt Varuhallen 0 0 0 0
45 Islandia Krister Svensson Borås 0 0 0 0
Båt nr 2 Namn Summa omg1 Summa omg 2 Total
1 Siam Mats Persson 100 93,66 193,66
2 Islandia Lars Friberg 100 76,77 176,77
3 Islandia Goran Mazalovic 94,39 70,53 164,92
4 Siam Tonny Svensson 70,19 93,21 163,4
5 Islandia Krister Svensson Hässleholm 66,78 90,36 157,14
6 Siam Lars-Ove Berglund 78,44 74,61 153,05
7 Islandia Peter Salomonsson 64,47 84,22 148,69
8 Islandia Patrik Rickard 71,39 76,82 148,21
9 Siam Laszlo Kemerle 60,84 82,16 143
10 Siam Anders Johansson 71,99 65,8 137,79
11 Siam Björn Berg 67,92 69,75 137,67
12 Islandia Sven-Erik Rickard 63,86 64,2 128,06
13 Siam Tomas Nordström 31,02 96,99 128,01
14 Islandia Andreas Maas 65,35 60,06 125,41
15 Islandia Kenneth Bjällkvist 42,46 80,59 123,05
16 Siam PA Skoglund 47,59 72,36 119,95
17 Siam Bo Persson 17,92 100 117,92
18 Siam John Eriksson 31,33 79,55 110,88
19 Islandia Berndt Hansen 11,99 98,77 110,76
20 Siam Lars Adamsson 35,84 72,81 108,65
21 Islandia Eric Andersson 0 100 100
22 Siam Kaj Ivarsson 32,89 66,52 99,41
23 Islandia Christer Svensson Perstorp 31,13 67,97 99,1
24 Siam Micke Olsson 27,26 67,87 95,13
25 Siam Leif Håkansson 19,73 73,35 93,08
26 Islandia Rudi Maas 24,97 65,69 90,66
27 Islandia Magnus Pålsson 0 82,82 82,82
28 Siam Reidar Markaryd 10,45 70,34 80,79
29 Siam Björn Plymoth 70,11 70,11
30 Siam Pelle Måretensson 69,88 0 69,88
31 Islandia Kjell Sösdala 16,17 53,07 69,24
32 Siam Evert Håkansson 65,96 0 65,96
33 Siam Mikael Kadanik 14,91 46,29 61,2
34 Siam Nils Johansson 29,48 29,93 59,41
35 Islandia Harmut Moellmer 0 55,77 55,77
36 Siam Magnus Nord 10,45 37,93 48,38
37 Islandia Eskil Örhn 47,08 0 47,08
38 Siam Ronny Persson 33,73 0 33,73
39 Siam Jimmy Gustavsson 0 31,19 31,19
40 Islandia Joakim Johansson 25,63 0 25,63
41 Siam Kenneth Kronhage 24,55 0 24,55
42 Islandia Peder Gunnarsson 20,57 0 20,57
43 Siam Christer Lundell 13,09 0 13,09
44 —- Bengt Varuhallen 0 0 0
45 Islandia Krister Svensson Borås 0 0 0
Lag tävling
Båt nr 2 Namn 2 Lag Summa omg 2 Total Efter Två omg
1 Siam Tonny Svensson 12 93,21 163,4 177,43 312,09
1 Islandia Peter Salomonsson 12 84,22 148,69 177,43 312,09
2 Siam Mats Persson 7 93,66 193,66 170,43 370,43
2 Islandia Lars Friberg 7 76,77 176,77 170,43 370,43
3 Siam Björn Berg 6 69,75 137,67 169,75 255,59
3 Siam Bo Persson 6 100 117,92 169,75 255,59
Islandia Kenneth Bjällkvist 4 80,59 123,05 152,95 243
Siam PA Skoglund 4 72,36 119,95 152,95 243
Siam Micke Olsson 11 67,87 95,13 150,69 177,95
Islandia Magnus Pålsson 11 82,82 82,82 150,69 177,95
Islandia Kjell Sösdala 14 53,07 69,24 143,43 226,38
Islandia Krister Svensson Hässleholm 14 90,36 157,14 143,43 226,38
Islandia Patrik Rickard 9 76,82 148,21 141,02 276,27
Islandia Sven-Erik Rickard 9 64,2 128,06 141,02 276,27
Islandia Andreas Maas 1 60,06 125,41 125,75 216,07
Islandia Rudi Maas 1 65,69 90,66 125,75 216,07
Siam Lars Adamsson 5 72,81 108,65 119,1 169,85
Siam Mikael Kadanik 5 46,29 61,2 119,1 169,85
Islandia Christer Svensson Perstorp 3 67,97 99,1 99,16 130,29
Siam Jimmy Gustavsson 3 31,19 31,19 99,16 130,29
Siam Ronny Persson 13 0 33,73 0 33,73
Daniel Esbjörnsson 13 0 33,73
Totalvinnare Lag
1 Siam Mats Persson 7 93,66 193,66 170,43 370,43
1 Islandia Lars Friberg 7 76,77 176,77 170,43 370,43

Omgång 1 2012

Placering Båt Namn Antalx2p Viktx2p Fiskpoäng Tävlings poäng
1 Siam Lars Friberg 8 10,18 36,36 100,00
2 Islandia Mats Persson 5 8,28 26,56 100,00
3 Siam Goran Mazalovic 6 11,16 34,32 94,39
4 Siam Lars-Ove Berglund 7 7,26 28,52 78,44
5 Islandia Anders Johansson 3 6,56 19,12 71,99
6 Islandia Patrik Rickard 4 5,48 18,96 71,39
7 Siam Tonny Svensson 6 6,76 25,52 70,19
8 Islandia Pelle Måretensson 4 5,28 18,56 69,88
9 Islandia Björn Berg 4 5,02 18,04 67,92
10 Siam Krister Svensson Hässleholm 5 7,14 24,28 66,78
11 Islandia Evert Håkansson 4 4,76 17,52 65,96
12 Siam Andreas Maas 5 6,88 23,76 65,35
13 Siam Peter Salomonsson 5 6,72 23,44 64,47
14 Islandia Sven-Erik Rickard 4 4,48 16,96 63,86
15 Islandia Laszlo Kemerle 3 5,08 16,16 60,84
16 Islandia PA Skoglund 3 3,32 12,64 47,59
17 Siam Eskil Örhn 4 4,56 17,12 47,08
18 Siam Kenneth Bjällkvist 4 3,72 15,44 42,46
19 Islandia Lars Adamsson 2 2,76 9,52 35,84
20 Islandia Ronny Persson 2 2,48 8,96 33,73
21 Siam Kaj Ivarsson 3 2,98 11,96 32,89
22 Islandia Johan Eriksson 2 2,16 8,32 31,33
23 Siam Christer Svensson Perstorp 2 3,66 11,32 31,13
24 Siam Tomas Nordström 2 3,64 11,28 31,02
25 Siam Nils Johansson 2 3,36 10,72 29,48
26 Islandia Micke Olsson 2 1,62 7,24 27,26
27 Siam Joakim Johansson 2 2,66 9,32 25,63
28 Siam Rudi Maas 2 2,54 9,08 24,97
29 Islandia Kenneth Kronhage 1 2,26 6,52 24,55
30 Siam Peder Gunnarsson 1 2,74 7,48 20,57
31 Islandia Leif Håkansson 1 1,62 5,24 19,73
32 Islandia Bo Persson 1 1,38 4,76 17,92
33 Siam Kjell Sösdala 1 1,94 5,88 16,17
34 Islandia Mikael Kadanik 1 0,98 3,96 14,91
35 Siam Christer Lundell 1 1,38 4,76 13,09
36 Siam Berndt Hansen 1 1,18 4,36 11,99
37 Siam Magnus Nord 1 0,9 3,8 10,45
38 Siam Reidar Markaryd 1 0,9 3,8 10,45
LAG TÄVLING
Placering Båt Namn Summa Lag poäng
1 Siam Lars Friberg 100 200
1 Islandia Mats Persson 100 200
2 Islandia Patrik Rickard 71,39 135,25
2 Islandia Sven-Erik Rickard 63,86 135,25
3 Siam Tonny Svensson 70,19 134,66
3 Siam Peter Salomonsson 64,47 134,66
4 Islandia Pelle Måretensson 69,88 103,61
4 Islandia Ronny Persson 33,73 103,61
5 Siam Andreas Maas 65,35 90,32
5 Siam Rudi Maas 24,97 90,32
6 Islandia PA Skoglund 47,59 90,05
6 Siam Kenneth Bjällkvist 42,46 90,05
7 Islandia Björn Berg 67,92 85,84
7 Islandia Bo Persson 17,92 85,84
8 Islandia Lars Adamsson 35,84 50,75
8 Islandia Mikael Kadanik 14,91 50,75
9 Siam Eskil Örhn 47,08 47,08
9 Siam Krister Svensson Borås 0 47,08
10 Siam Nils Johansson 29,48 45,65
10 Siam Kjell Sösdala 16,17 45,65
11 Siam Christer Svensson Perstorp 31,13 31,13
11 Islandia Jimmy Gustavsson 0 31,13
12 Islandia Micke Olsson 27,26 27,26
12 Islandia Magnus Pålsson 0 27,26

 Poängräkning, 2 poäng per fisk samt 2 poäng per kg.

Resultatet för årets omgångar följer nedan:

 Resultatet 2011

Resultatet 2010
Resultatet 2009
Resultatet 2008
Resultatet 2007
Resultatet 2006
Resultatet 2005
Resultatet 2004
Resultatet 2003

  Resultatet som redovisas omfattar endast deltagare som vägt in fisk. Reservation för ev felaktigheter. 

Januariomgång 2011

Februariomgång 2011

Placering Namn Antal fiskar Antal KG Resultat 1
1 Mikael Kadanik 12 25,6 75,2
2 Lars Adamsson 10 25,28 70,56
3 Peter Salomonsson 12 17,42 58,84
4 Bo Persson 10 19,42 58,84
5 Hartmut Moellmer 11 15,6 53,2
6 Bendt Hansen 10 13,9 47,8
7 Christer Svensson Perstorp 7 15,12 44,24
8 Björn Berg 8 12,6 41,2
9 Anders Johansson 7 12,86 39,72
10 Boris Lindqvist 5 14,05 38,1
11 Tommy Löwdell 6 12,48 36,96
12 Sven- Erik Rickard 8 10,4 36,8
13 Pelle Mårtensson 7 10,5 35
14 Eskil Öhrn 6 9,05 30,1
15 Jimmy Gustavsson 5 9,25 28,5
16 Johan Persson Eslöv 6 8,1 28,2
17 Christer Aronsson 3 10,38 26,76
18 Kjell Persson 6 7,34 26,68
19 Ronny Sjöholm 5 7,92 25,84
20 Krister Svensson Borås 4 8,42 24,84
21 Oscar Bergendahl 5 7,3 24,6
22 Tonny Svensson 5 6,5 23
23 Nils Johnsson 5 6,04 22,08
24 Magnus Pålsson 4 6,8 21,6
25 Joakim Johansson 4 6,58 21,16
26 Patrik Rickard 4 5,34 18,68
27 Thomas Nordström 3 5,95 17,9
28 Eric Andersson 3 4,32 14,64
29 Mikael Olsson 3 4,14 14,28
30 Kaj Ivarsson 3 3,75 13,5
31 Per Iver Lövhaug 1 4,7 11,4
32 Goran Mazalovic 2 3,25 10,5
33 Reidar Johansson 2 2,96 9,92
34 Johan Person Ulricehamn 2 2,06 8,12
35 Pierre Rasmussen 2 1,9 7,8
36 Ronny Persson 1 1 4
37 Krister Svensson H-holm 0

Lagtävlingen

Placering Namn Lag nr Poäng
1 Mikael Kadanik 2 145,76
1 Lars Adamsson 2 145,76
2 Bo Persson 3 100,04
2 Björn Berg 3 100,04
3 Peter Salomonsson 7 85,52
3 Kjell Persson 7 85,52
4 Christer Svensson Perstorp 5 72,74
4 Jimmy Gustavsson 5 72,74
5 Tommy Löwdell 6 65,16
5 Johan Persson Eslöv 6 65,16
6 Sven- Erik Rickard 4 55,48
6 Patrik Rickard 4 55,48
7 Eskil Öhrn 1 30,1
7 Krister Svensson H-holm 1 30,1

 

Marsomgång 2011

Placering Namn Antal fiskar Antal KG Resultat 2
1 Goran Mazalovic 6 9,75 31,5
2 Mikael Kadanik 5 8,22 26,44
3 Mats Persson 5 8,1 26,2
4 Christer Svensson Perstorp 5 7,2 24,4
5 Eskil Öhrn 4 7,98 23,96
6 Krister Svensson Borås 4 7,45 22,9
7 Patrik Rickard 5 6,34 22,68
8 Krister Svensson H-holm 4 6,98 21,96
9 Bo Persson 3 6,06 18,12
10 Jimmy Gustavsson 4 4,96 17,92
11 Tonny Svensson 4 4,15 16,3
12 Thomas Nordström 3 5,02 16,04
13 Peter Salomonsson 2 5,92 15,84
14 Hartmut Moellmer 4 3,76 15,52
15 Lars Adamsson 2 5,75 15,5
16 Fredrik Martinsson 3 4,5 15
17 Johan Person Ulricehamn 3 4,16 14,32
18 Pelle Mårtensson 3 3,54 13,08
19 Magnus Pålsson 2 2,72 9,44
20 Eric Andersson 2 2,52 9,04
21 Kaj Ivarsson 2 2,2 8,4
22 Boris Lindqvist 2 2,1 8,2
23 Ronny Sjöholm 1 3 8
24 Ronny Persson 2 1,7 7,4
25 Björn Berg 1 2,6 7,2
26 Nils Johnsson 1 2,42 6,84
27 Mikael Olsson 1 1 4
 

 

 

Totalt efter 2 omgångar
Resultat 1 Resultat 2 TOTAL
1. Mikael Kadanik 75,2 26,44 101,64
Lars Adamsson 70,56 15,5 86,06
Bo Persson 58,84 18,12 76,96
Peter Salomonsson 58,84 15,84 74,68
Hartmut Moellmer 53,2 15,52 68,72
Christer Svensson Perstorp 44,24 24,4 68,64
Eskil Öhrn 30,1 23,96 54,06
Björn Berg 41,2 7,2 48,4
Pelle Mårtensson 35 13,08 48,08
Bendt Hansen 47,8 0 47,8
Krister Svensson Borås 24,84 22,9 47,74
Jimmy Gustavsson 28,5 17,92 46,42
Boris Lindqvist 38,1 8,2 46,3
Goran Mazalovic 10,5 31,5 42
Patrik Rickard 18,68 22,68 41,36
Anders Johansson 39,72 0 39,72
Tonny Svensson 23 16,3 39,3
Tommy Löwdell 36,96 0 36,96
Sven- Erik Rickard 36,8 0 36,8
Thomas Nordström 17,9 16,04 33,94
Ronny Sjöholm 25,84 8 33,84
Magnus Pålsson 21,6 9,44 31,04
Nils Johnsson 22,08 6,84 28,92
Johan Persson Eslöv 28,2 0 28,2
Christer Aronsson 26,76 0 26,76
Kjell Persson 26,68 0 26,68
Mats Persson 0 26,2 26,2
Oscar Bergendahl 24,6 0 24,6
Eric Andersson 14,64 9,04 23,68
Johan Person Ulricehamn 8,12 14,32 22,44
Krister Svensson H-holm 0 21,96 21,96
Kaj Ivarsson 13,5 8,4 21,9
Joakim Johansson 21,16 0 21,16
Mikael Olsson 14,28 4 18,28
Fredrik Martinsson 0 15 15
Ronny Persson 4 7,4 11,4
Per Iver Lövhaug 11,4 0 11,4
Reidar Johansson 9,92 0 9,92
Pierre Rasmussen 7,8 0 7,8
Bato Celic 0 0 0

Totalvinnare lag

Namn LAG nr Poäng
1 Mikael Kadanik 2 187,7
1 Lars Adamsson 2 187,7
2 Bo Persson 3 125,36
2 Björn Berg 3 125,36
3 Patrik Rickard 4 78,16
3 Sven- Erik Rickard 4 78,16
4 Eskil Öhrn 1 76,02
4 Krister Svensson H-holm 1 76,02
5 Tonny Svensson 8 54,3
5 Fredrik Martinsson 8 54,3