ARTER

Öresund är ett spännande fiske vatten då havsnaturen är väldigt varierande och det bidrar till en fantastisk artrikedom. Dom flesta sportfiskare känner igen många av arterna som vi berättar om nedan men de finns en del arter som är väldigt sällsynta och spännande. Vem vet, du kanske lyckas få tag i en av de ovanliga arterna!

TORSKEN

Bortsett från den vanliga torsken som vi ofta fångar så finns en rad olika torskfisk arter i Öresund.

Stor gråsej visas upp ombord på Siam

Gråsej kan bli upp till 1,3 meter och 30 kg, men i Öresund är de sällan över 1 kg. Gråsej finns oftast uppe i vattnet och fångas med pilk. Den fångas hela året, men är vanligast om sommaren och är en fin matfisk.

Fin Kolja fångad ombord på Siam

Kolja känns igen på sin lilla skäggtöm och en mycket stor fläck vid sidolinjen precis över bröstfenan. Det är en bottenfisk som typiskt finns på mjukbotten. God matfisk.

En fin långa som kan bli upp till 2 meter fångad ombord på Siam

Långa har som namnet antyder en mycket långsträckt kroppsform. Dom kan bli upp till 2 meter och väga 45 kilo. Det är en utpräglad bottenfisk som trivs bäst på hård botten där den lever av bottendjur och fisk.

Paddtorsk är en liten svart och slemmig torskfisk. Den ser lite ut som en stor paddlarv men har vit munhåla och en liten skäggtöm. Det är en bottenfisk som lever på hård botten.

Glyskolja är en liten men hög torskfisk med stora ögon. Kroppen är oftast ljus med små svarta prickar. Den har inte, som skäggtorsk, en svart fläck vid bröstfenan. Glyskolja är en bottenfisk.

Kummel har svart mun- och gälhåla. Det är en lång och smal fisk med två ryggfenor, den främre kort och den bakre lång samt lång analfena. Kummel är en god matfisk.

Vitlinglyra är också en liten fisk på endast upp till 25 cm. Den har stora ögon och en mörk, lätt böjd sidolinje. Finns mest som stimfisk uppe i vattnet, men kan också finnas vid botten.

Vitling blir endast upp till 70 cm och ca. 3 kg. Den har ingen eller en mycket liten skäggtöm och har en mörk fläck framför bröstfenan. Den har dessutom en mycket lång första analfena som innebär att analöppningen sitter mitt under första ryggfenan.

Kolmule känns igen på att den inte har skäggtöm och att både munhåla och gälhåla är svarta. De blanka kroppssidorna har dessutom en lila anstrykning.

Fyrtömmad skärlånga blir upp till 40 cm och har 3 skäggtömmar på nosen och en på hakan. Den lever på mjukbotten där den fångar olika bottendjur.

Femtömmad skärlånga är en liten långsträckt fisk med 5 skäggtömmar, 4 på nosen och en på hakan. Den lever kustnära av bottendjur och småfisk.

Skäggtorsk är en liten torskfisk, som till viss del liknar glyskolja, men skäggtorsken har en mörk fläck längst fram på bröstfenan. Unga fiskar förekommer i brackvattenområden under sommaren.

FLATFISK

Dessa fiskar fångar man oftast på våra meteturer men förekommer även på djupturer.

En härligt rödprickig Rödspätta

Rödspätta kan bli över 50 cm och väga flera kilo. Under 2006 fångades en rödspätta på 69 cm och 5,6 kg. Rödspättan är känd för sina röda fläckar. Den påträffas både på grunt vatten och ute på stora djup.

Rekord stor Hälleflundra på 5,1 kg ombord på Confident

Hälleflundra är ovanlig i Öresund men här är en bild på en rekordstor (5,1kg) som fångades av Thomas Malmgren ombord på Confident.

Skrubbskäddan eller ”skrubban” ( kan också bli över 50 cm, men detta är ovanligt. Den kan väga upp till 4 kg. Den största skrubban från Öresund är på 2 kg. Skrubban har sträv översida och har alltid skarpa sträva benknutor längs med sidolinjen. Den kan också ha motsvarande röda fläckar som rödspättan. Den förflyttar sig in på grunt vatten på sommaren för att söka föda och om vintern ut på djupare vatten som rödspättan.

Piggvar är en stor, nästan cirkelrund flatfisk, med stor mun och grova taggar på ovansidan. Den kan bli ca. en meter lång och väga 25 kg. Det är dock ovanligt. Den största kända piggvaren från Öresund fångades i november 2001 och vägde 12,5 kg, men de flesta är sällan över några få kilo. Piggvaren lever på blandad botten där den äter fisk och stora kräftdjur.

Rödtunga har en lång slank kropp. Ovansidan är brunröd och sträv. Undersidan är vit med små svarta prickar. Sidolinjen är rak. En god matfisk.

Sandskädda blir inte så stor som skrubba och rödspätta, men kan dock bli 40 cm. Den har en sträv översida och sidolinjen slår en kraftig båge över bröstfenan. Den lever på sandig och siltblandad botten.

Slätvar påminner om piggvar men har inte benknutor eller taggar på ovansidan och är mera avlång än piggvaren. Den kan bli upp till 80 cm och väga över 7 kg. Både piggvar och slätvar leker på försommaren och växer upp på relativt grunt vatten.

Tunga eller sjötunga är en nästan oval fisk med en mycket skev liten mun. På undersidan har den några små skäggtömmar. Den lever av små bottendjur på mjukbotten, där den ofta gräver ner sig. En riktigt god matfisk.

Bergskädda är oval med ett spetsigt litet huvud med tjocka läppar. Den är hal och lite slemmig och sidolinjen slår en svag båge vid bröst- fenan. Bergskäddan lever på stenig och hård botten.

Tungevar liknar tungan en del med oval kropp, men den har större mun och ögon. Den har stora sträva fjäll och är delvis genom- skinlig. Dessutom har den två små taggar vid bukfenan.

Bergskädda är oval med ett spetsigt litet huvud med tjocka läppar. Den är hal och lite slemmig och sidolinjen slår en svag båge vid bröst- fenan. Bergskäddan lever på stenig och hård botten.

Tungevar liknar tungan en del med oval kropp, men den har större mun och ögon. Den har stora sträva fjäll och är delvis genom- skinlig. Dessutom har den två små taggar vid bukfenan.

Marulk tillhör egentligen inte flatfiskarna. Arten har ett litet ”fiskespö” över munnen som den använder för att locka till sig bytet som den därefter slukar.

HAJART & ROCKOR

Rockor och speciellt hajar är arter som för sportfiskare är ovanligt att få på kroken. Oftare rockor än haj. Dom gömmer sig på de djupa och tittar mycket sällan upp till ytan. Hajar som fångas i sundet brukar ofta vara i yrkesfiskarnas garn.

en vacker Rocka fångad ombord på Islandia

Exempel på rockor är klorocka, knaggrocka och slätrocka. Klorockan fortplantar sig bland annat vid Knähaken utanför Helsingborg, där dess äggkapslar läggs på hästmusselbankar på djupt vatten.

Slätrockan är en sällsynt gäst och känns igen på sin långa spetsiga nos. Knaggrockan är mera kortnosad och har hudtänder på större delen av kroppen.

De vanligaste hajarna är småfläckig rödhaj och pigg- haj som har ett fast bestånd i Öresund. Pigghaj finns till exempel vid Knähaken utanför Helsingborg. Den kan bli upp till lite över en meter lång. Småfläckig rödhaj finns till exempel vid Grollegrund och vid Ven. Den lever vid botten och blir också upp till ca. 1 meter lång.

Andra hajar observeras endast som mera sällsynta gäster i sundet. Detta gäller till exempel sillhaj. Brugden , världens näst största fisk (ca. 10 meter), har också observerats flera gånger i Öresund. Tillsammans har 26 arter av hajar observerats i dansk-svenskt farvatten. Av dessa uppträder 15 regelbundet. I havsområden med låg salthalt påträffas hajar dock sällan.

SMÅ, SPEKTAKULÄRA OCH VACKRAFISKAR

Som ni förstår vid detta laget så finns det otroligt många olika arter i Öresund, några som är mer vanliga än andra men nu ska berätta lite om de mer ovanliga och kanske lite extra vackra fiskarna.

Glad man har fångat en stor taggig simpa

Simpa har en underlig spetsig nos med 4 små taggar på. Omkring munnen har den ett helskägg med små skäggtrådar. Kroppen är täckt med små benplattor så att den blir helt hård och styv. Skäggsimpan lever på botten där den finner föda med hjälp av sitt känsliga skägg.

Fjärsing är också en otroligt vacker fisk. Den är silverfärgad med gröna, blå och gula strimmor på kroppen. På de båda gällocken och i den främsta ryggfenan finns kraftiga taggar med giftkörtlar. Gifttaggarna ger mycket smärtsamma sting men är dock sällan dödliga. Fjärsing är i gengäld en mycket god matfisk.

Randig sjökock är kanske lika spektakulär som den är vacker. Den har ett stort brett huvud och en lång smal kropp med mycket höga och vackra ryggfenor. De bakersta ryggfenorna är randiga – därav namnet.

Spetsstjärtat långebarn är en lång tunn, näs- tan nålformig fisk. Det är en typiskt arktisk art men den har också spritt sig i Östersjön. Den lever nergrävd i mjukbottnar.

Tobisar är långa tunna fiskar som delvis ligger nergrävda i sanden om dagen. Endast nosen sticker upp ovanför sandbottnen. Om natten simmar de fritt uppe i vattnet i stora stim. Det finns flera olika arter som liknar varandra mycket och de är en viktig del av födan för många andra fiskar.

Tångsnärta är också en liten spektakulär fisk som endast ett fåtal känner till. Den påminner om tångspigg och tånglake men har två små gulbruna utväxter i pannan som slutar i en liten buske. Hanen har dessutom några buskar främst på ryggfenan.

Havskatt eller havets varg, som det latinska namnet betyder. Den påminner i formen om en tånglake men blir mycket större. Den kan bli över en meter och väga 20 kg. Den är ett rovdjur med mycket kraftiga käkar som den använder till att krossa stora musslor och andra bottendjur. Trots sitt något skrämmande utseende är den en riktigt god matfisk.

Sjurygg kommer till Öresund från övervintrings- områdena i januari-mars. Hanen kallas stenbit och honan kallas kvabbso. De leker parvis på grunt vatten under våren. Honan drar bort efter leken, medan hanen blir kvar och vaktar rommen till den kläcks. De vuxna stenbitarna drar i loppet av sommaren mot Nordsjön och Atlanten. Ynglen växer upp på grunt vatten och ungfiskarna vandrar inte ut från de kustnära områdena förrän nästa höst.

Vi vill gärna lära alla våra kunder och passagerare så mycket vi kan och vi vill självklart lära oss av er. Referens för ovan uppgifter är rapporten från Öresundsvattensamarbetet som vi varmt rekommenderar om man är mer nyfiken.

Full 3
PRESENTKORT
Ge bort ett äventyr, ge bort ett presentkort!
Full 3
Full 1
FISKETÄVLING
Fisketävling och välgörenhetstur anordnas årligen där alla pengar går till utvald organisation.
Full 1
previous arrow
next arrow